เรื่อง: กิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR)

เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม OBEC Young Creative Chef Competition สุดยอดเชฟนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์
สอบถามรายละเอียดและลงสมัครที่ห้องห้องพักครูการงานฯ ตึกทูบีนัมเบอร์วัน
ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564


 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2021 12:45:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School