เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวกัญญาณัฐ  สังขพันธุ์
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ม. 6/5

ได้ผ่านการแข่งขัน เป็นตัวแทน 1 ใน 5 คน ของ สพฐ.  เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" 汉语桥 ครั้งที่ 14
รอบคัดเลือกระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jul/2021 14:03:44
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School