เรื่อง: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อวิดิทัศน์ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เชิญชวนนักเรียนและคุณครู ผู้ที่สนใจ
ส่งผลงานคลิปวิดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในห้วข้อ
"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0" สู่การเป็นผู้เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข้ง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564 นี้

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2021 10:18:03
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School