เรื่อง: ยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

"Félicitations aux élèves de M.6/11"
ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2021 11:04:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School