เรื่อง: การรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารกิจการนักเรียน อาคาร 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ระเบียบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jul/2021 09:46:14
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School