เรื่อง: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่้ได้สมัครขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
ทุนการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน)
ร่วมกับสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jul/2021 12:35:10
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School