เรื่อง: การประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง ม.5/5
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ตัวแทนประเทศไทย)
ผ่านเข้ารอบ 20 คน และจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล "Water Cube Cup 2021”
(ผ่านระบบ Online)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Aug/2021 15:54:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School