เรื่อง: กำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ (ห้วงการฝึก) 21 - 29 ส.ค. 2564
รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 7 วิชา

** ฝึกทุกวัน ๆ ละ 8 ชม. ขาดได้ไม่เกิน 16 ชม. **

เวลาเข้าเรียน แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา - เช้า 08.00 - 12.00 - บ่าย 13.00 - 17.00
ปีที่ 1 (ชั้น ม.4) - ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ส.ค. 2564 แต่งกายด้วยชุดพละ
ปีที่ 2 (ชั้น ม.5) - ระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ส.ค. 2564 แต่งเครื่องแบบฝึก
ปีที่ 3 (ชั้น ม.6) - ระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ส.ค. 2564 แต่งเครื่องแบบฝึก

**ตลอดเวลาช่วงการฝึกทางโรงเรียนจะคิดเวลาเรียนให้กับนักเรียน **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2021 14:08:25
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School