เรื่อง: ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวทักษญา เชื้อนาคา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/8
เข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ จากพระพรหมเวที
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
โดยนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนมอบทุนฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Sep/2021 10:07:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School