เรื่อง: การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2021 13:50:03
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School