เรื่อง: โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีให้ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
โดยธนาคารกรุงไทย จะได้รับเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
ส่วน ธนาคารอื่น ๆ จะได้รับระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
หากวันที่ 10 ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวให้แจ้งครูที่ปรึกษา
เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งงานการเงินอีกครั้ง พร้อมทั้งแนบเบอร์โทรผู้ปกครอง
ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2021 13:57:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School