เรื่อง: การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายนัธวัฒน์ ณ นคร ม.6/13
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น カラオケコンテスト
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพลง: ハッピーエンド / バックナンバー

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา: นางสาวหนึ่งฤทัย ผางดีคลิกที่รูปเพื่อฟังเพลง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2021 16:10:08
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School