เรื่อง: โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แจ้งผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2,000 บาท
ตามที่โรงเรียนได้แจ้งกำหนดการโอนเงินจำนวน 2,000 บาท ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีบัญชีที่ไม่สามารถทำการผูกบัญชีได้มี ทั้งหมด 37 บัญชี คือ
1.บัญชีที่เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทุกบัญชีทุกสาขา ทั้งหมด 24 บัญชี
เนื่องจากเลขบัญชีไม่ตรงกันในระบบ KTB coperet online ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
ผปค. จะได้รับเงินภายวันที่ 15 กันยายน 2564
2.บัญชีอื่น ๆ อีก 13 บัญชี (งานการเงินประสานผู้ปกครองทั้ง 13 บัญชีแล้ว )

ซึ่งทั้ง 37 บัญชีนี้ ได้ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว
หากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ เงินจะเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภายใน 15 กันยายน 2564
หมายเหตุ หากผู้ปกครองยังไม่ได้รับการโอนเงิน
ภายในวันที่ 15 กันยายน เวลา 16.30 น.ให้แจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Sep/2021 08:10:04
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School