เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชงโค (อาคาร 1) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2021 15:02:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School