เรื่อง: การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวทักษญา เชื้อนาคา
นักเรียนระดับชั้น ม.5/8
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ในการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Sep/2021 10:24:15
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School