เรื่อง: รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวบงกชมาศ ตันกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ปีการศึกษา 2563)
ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (ปีการศึกษา 2563)
ปัจจุบันกำลังศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลชมเชย การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2563


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2021 10:45:17
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School