เรื่อง: โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561)

เปิดรับสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org ตั้งแต่ วันนี้ – 1 มิถุนายน 2559

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ได้เบื้องต้น

  1. ระเบียบการรับสมัคร YP16

  2. คำแนะนำ/ปฏิทินกำหนดการสำหรับนักเรียน

  3. คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

  4. เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตภูเก็ต

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2016 14:11:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School