เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน
ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเข้ารับวัคซีนในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง เวลา 08:00 น.
2. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และเข้ารับวัคซีนตามลำดับรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เบื้องต้น ตามลิงค์ดังแนบ

ตรวจสอบรายชื่อ

3. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4. นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและปริ้นเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูล โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย
นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง

1.ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใบขออนุญาต

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1. ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ

ภาคผนวก 4

2. ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ

ภาคผนวก 5

ขอความร่วมมือ
1.ให้นักเรียนมาตรงเวลา
2.นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับครูหัวหน้าระดับ
3.ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
4.ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2021 16:05:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School