เรื่อง: ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยให้นักเรียนใช้ user และ password ตามตัวอย่าง
user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 12/09/2550

(ช่องว่างระหว่างข้อความจะแสดง "๛" นักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับ)
ระบบจะเปิดให้นักเรียนดูผลการเรียนได้วันที่ 18 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ดูผลการเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Oct/2021 21:28:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School