เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเข้ารับวัคซีนในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง เวลาตามรายชื่อ โดยนักเรียนต้องไปถึงก่อนเวลาฉีดวัคซีน 1 ชั่วโมง (ดูตามตารางรายชื่อ)
2. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ เวลา และเข้ารับวัคซีนตามลำดับรายชื่อและเวลาที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เบื้องต้น ตามลิงค์ดังแนบ
ตรวจสอบรายชื่อ
3. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4. นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและปริ้นเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูล โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย กรณีบัตรหาย ให้รีบดำเนินการทำบัตรใหม่โดยเร็ว

นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง

1.ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

ใบขออุญาตผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน !!!
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ปากกา
3. ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–5 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง

4 .ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5 หรือเทียบเท่า โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

ขอความร่วมมือ
1. ให้นักเรียนมาตรงเวลาตามที่นัดหมายเท่านั้น
2. นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับครู ณ เต้นท์ลงทะเบียน
3. ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
4. ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2021 16:02:06
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School