เรื่อง: แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน (รอบเก็บตก)

แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน (รอบเก็บตก)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (รอบเก็บตก)
ที่แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้ารับวัคซีนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเข้ารับวัคซีนในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง เวลา 11.00 – 13.00 น.
2. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และเข้ารับวัคซีนตามลำดับรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เบื้องต้น ตามลิงค์ดังแนบ
ตรวจสอบรายชื่อ

3. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4. นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและปริ้นเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูล โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย

นักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
1.ใบขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ใบขออนุญาตฉีดวัคซีน


เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1.ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง
เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
หนังสือยินยอมผู้ปกครอง

2.ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรอกก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
โดยผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ตามลิงค์ดังแนบ
แบบคัดกรอง

ขอความร่วมมื
1.ให้นักเรียนมาตรงเวลา
2.นักเรียนทุกคนเช็คชื่อกับคุณครู
3.ผู้ปกครองส่งนักเรียนและรอด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปรอด้านในสนามกีฬา
4.ผู้ปกครองมารอรับนักเรียนกลับหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Oct/2021 17:08:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School