เรื่อง: แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชาย อายุ 12 ถึงต่ำกว่า 16 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

- นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทำความเข้าใจ
หนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
ให้กับเด็กชาย อายุ 12 ถึงต่ำกว่า 16 ปี เนื่องจากมีรายงาน ภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ-นักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนปริ้นเอกสารและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2021 16:58:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School