เรื่อง: แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน

แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน
เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564
นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
มีกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองจะมีผลข้างเคียง
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเปิดการเรียนการสอนปกติในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2021 13:39:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School