ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนแกนนำ

ร่วมต้อนรับนางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงานต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ,
นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงานต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.

ได้มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต ที่ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" จากโรงเรียน 40 ทีมทั่วประเทศ
ผลงานโครงการ “เด็กตงห่อ พาตงฉิน” ในโครงการเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" ประจำปีงบประมาณ 2567
และครูที่ปรึกษาโครงการ

ณ ห้องประชุมชงโค

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School