เรื่อง: การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการห้องเรียนพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 1 : SMP SMT EP ICE
โครงการห้องเรียนพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 4 : SMTE EP EPSM ICE

ใบแจ้งชำระเงิน ตามจุดเน้นของโครงการ
ใบแจ้งการชำระเงิน
 


วิธีการดำเนินการจ่ายค่าเทอม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 08/03/2023 11:05:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School