เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (เจ้าหน้าที่การเงิน) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2016 14:25:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School